First Year semester 1 First Year semester 2
CS 155 (4) CS 265 (4)
UI 100 (3) MA 223 (3)
EN 100 (3) EN 140 (3)
MA 140 (5) Minor (3)
  University Studies (3)
   
Total: 15 Total: 16
   
Second Year Semester 1 Second Year Semester 2
CS 300 (4) CS 280 (3)
CS 245 (3) University Studies (3)
University Studies (3) IS 175 (3)
Minor (3) Minor (3)
University Studies (3) IS 130 (3)
   
Total: 16 Total: 15
   
Third Year Semester 1 Third Year Semester 2
IS 275 (3) CS 331 (3)
CS 315 (3) University Studies (3)
Minor (3) CS 440 (3)
University Studies (3) University Studies (3)
University Studies (3) Minor (3)
   
Total: 15 Total: 15
   
Fourth Year Semester 1 Fourth Year Semester 2
CS 480 (3) CS/IS elective (3)
CS 445 (3) UI 450 (3)
University Studies (3) CS 495 (1) = CS003 (0)
CS/IS Elective (3) UI 3XX (3)
Minor (3) UI 3XX (3)
Free Elective (1) University Studies (3)
   
Total: 16 Total: 16